MÅTT

DROP X, VUOLLE, DROP S, LÄHDE, LAMPI

VUOLLE COMPACT

Observera att det bör finnas minst 50 cm fritt utrymme runt varje sida av poolen för eventuella underhållsåtgärder.
De yttre måtten för alla Drop-pooler är desamma. Illustrationen ovan visar munstyckesplaceringar för Drop X och Vuolle.

PISARA

DROP DESIGN STOVE

DROP DESIGN FIRE